Cáp điện cadivi » » Dây và cáp điện lực

- Dây điện lực ruột đồng  cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định
- Ký hiệu : Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70O

  • Dây điện lực hạ thế CV

    Mã SP: CV - 450/750 V

    Kích thước : TCVN 6610-3 loại ruột dẫn không cán ép chặt (NC)

    Giá bán: Liên hệ

  • Dây điện lực hạ thế CV

Cùng loại