Cáp điện cadivi » » Dây và cáp điện lực

TỔNG QUAN :
- Dây điện lực ruột nhôm, cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định .
- Ký hiệu :Dây điện lực ruột nhôm ký hiệu là AV 
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là:
*   140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 
*   160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2
 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
 Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Dây điện lực :

*  Ở 2 cấp điện áp:
- Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-4:2000 
- Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn CADIVI9/96

* 2 loại vật liệu dẫn điện : Đông hoặc Nhôm

* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000.
  • Dây điện lực hạ thế AV

    Mã SP:

    Kích thước :

    Giá bán: Liên hệ

Cùng loại