Chính sách chung - Hướng dãn mua hàng - DNTN XÍ NGHIỆP VLXD TƯ DOANH AN HẢIChính sách chung» Hướng dãn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

06-11-2015

Quý khách hàng tiến hành mua hàng theo quy trình như sau:

Bước 1

Chọn sản phẩm =>Luu tên sản phẩm

Bước 2

Giọi điện hoặc chát với nhân viên tư vấn trên website

In trang này