Cáp điện cadivi » Dây và cáp điện lực

Dây điện lực hạ thế CV

Dây điện lực hạ thế CV

Mã số : CV - 450/750 V