Cáp điện cadivi » » Cáp vặn xoắn

TỔNG QUAN:
 
- Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm , cách điện bằng XLPE ,dùng để truyền tải, phân phối điện , cấp điện áp 0,6/1kV, treo trên không 
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 80OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250 oC, với thời gian không quá 5 giây
 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG :
 
-          TCVN 6447-1998    : Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE, điện áp làm việc đến 0,6/1 kV
-          Tiêu chuẩn Úc : AS3560-91
  • Cáp vặn xoắn hạ thế 2,3,4 lõi ruột nhôm, cách điện XLPE (LV-ABC)

    Mã SP:

    Kích thước :

    Giá bán: Liên hệ

  • Cáp vặn xoắn hạ thế 2,3,4 lõi ruột nhôm, cách điện XLPE (LV-ABC)

Cùng loại