Cáp điện cadivi » » Dây trần

Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Dây theo các Tiêu Chuẩn :
-          Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994 .
-          Tiêu chuẩn CADIVI   TC 4/96 CADIVI 
  • Dây đồng trần xoắn dùng cho đường dây tải điện trên không (C)

    Mã SP:

    Kích thước :

    Giá bán: Liên hệ

  • Dây đồng trần xoắn dùng cho đường dây tải điện trên không (C)

Cùng loại